logo
podzialak

ŚWIĘTY MIKOŁAJ W "POWROCIE" | 2016-12-19

ŚWIĘTY MIKOŁAJ W "POWROCIE"

Mikołów 07.12.2016 r.
ŚWIĘTY MIKOŁAJ W "POWROCIE"


W dniu 6 grudnia br. w siedzibie "POWROTU" w Mikołowie oraz działających przy Stowarzyszeniu placówkach odbyło się spotkanie dzieci, młodzieży i dorosłych ze Św. Mikołajem.
Zadanie samodzielnie zorganizowała społeczność Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, prowadzonego przez Michała Rosę i Wiktora Raduckiego.
Uczestników spotkania, w tym gości, a szczególnie gorąco dzieci, przywitali Tadeusz Rosa oraz Katarzyna Gembara.
Spotkanie dalej prowadzone było przez Kasię Gembarę. Symbolicznie Kasi towarzyszyła 3,5 letnia córeczka Natalia.
W pewnym momencie pojawił się Św. Mikołaj (młodzieżowy klubowicz Krzysztof Gembara), który przywitany został gromkimi brawami i serdecznymi okrzykami.
Św. Mikołaj przystąpił do obdarowywania dzieci i młodzieży paczkami, niektóre z obdarowanych deklamowały okazjonalne wierszyki, śpiewały piosenki.
Obdarowanych było 114 dzieci i młodzieży do 18 roku życia ze Stowarzyszenia K. A. „POWRÓT”, Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, grupy AL-ANON dla współuzależnionych.
Paczki zabezpieczono z środków Gmin: Łaziska Górne, Mikołów. Wsparcia rzeczowego i materialnego, w tym finansowanego przy ich przygotowywaniu udzielili ponadto: Posłowie do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht i Bolesław Piecha, Senator Senatu RP Wojciech Piecha, Poseł na Sejm RP Grzegorz Matusiak, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, Mikołowski Bank Spółdzielczy.
Razem w spotkaniu uczestniczyło ponad 160 osób (dzieci, młodzież, dorośli).
Miało na celu wspieranie rodzin oraz pogłębianie integracji młodzieży ze wszystkich Gmin Powiatu Mikołowskiego.
Nasza młodzież zorganizowała go pod hasłem "STARSZE RODZEŃSTWO – MŁODSZEMU oraz RODZICOM".
Swoją obecnością uroczystość zaszczycili m.in.: Doradca Europosła Bolesława Piechy Łukasz Dwornik, Asystent Senatora Senatu RP Wojciecha Piechy Krzysztof Kałuża, Członek Zarządu Powiatu Mikołowskiego Henryk Zawiszowski, Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula, Radna Rady Miejskiej w Mikołowie Agnieszka Fiola, Z-ca Kierownika Biura Burmistrza Mikołowa Aleksandra Czech, Inspektor ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom UM Mikołowa Genowefa Jakubowska-Fijałkowska, V-ce Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mikołowie, Marcin Bieniek z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie, Komendant Straży Miejskiej w Mikołowie Bogusław Łuczyk, przedstawiciel Regionalnego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego Aleksander Brudny, który reprezentował również Gminną Komisję RPA w Wyrach. Media elektroniczne reprezentował Andrzej Fijałkowski z Biura Promocji Urzędu Miasta Mikołowa. Obecny był Redaktor Naczelny Gazety Mikołowskiej Bogdan Prejs.
W trakcie rozmów bezpośrednich bądź telefonicznych przeprowadzonych przez Prezesa „POWROTU” Tadeusza Rosę, specjalne życzenia dla uczestników spotkania, szczególnie dzieci i młodzieży, przekazali m.in.: Europoseł Bolesław Piecha, Senator Senatu RP Wojciech Piecha, Poseł na Sejm RP Grzegorz Matusiak, Doradca Posła do Parlamentu Europejskiego Jana Olbrychta - Artur Grzywok, Starosta Mikołowski Henryk Jaroszek.
Spotkanie adwentowe upłynęło w bardzo serdecznej, miłej, rodzinnej atmosferze.
Poczęstunek sfinansowano z środków GMINY MIKOŁÓW oraz środków własnych (składki członkowskie) Stowarzyszenia "POWRÓT" a także Społeczności Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego.
Korzystając z okazji informujemy, że w dniu 20 grudnia (wtorek) (początek godz. 1630) odbędzie się w POWROCIE PRZEDŚWIĄTECZNE SPOTKANIE WSPÓLNOTY KLUBOWEJ (dorośli i młodzież) oraz Reprezentantów Młodzieżowych Liderów z przedstawicielami: parlamentarzystów, władz samorządowych gmin i starostwa powiatu mikołowskiego, województwa śląskiego, zakładów pracy, duchowieństwa, oświaty, ruchu trzeźwościowego, policji, straży miejskiej, straży pożarnej, środków społecznego przekazu.
Spotkania: Mikołajki oraz przedświąteczne opłatkowe, realizowane są w ramach zadań publicznych pt.:
- „Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom: Organizowanie i prowadzenie działalności psychospołecznej, psychoedukacyjnej, rehabilitacyjnej, prozdrowotnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, w tym narkotyków oraz udzielanie pomocy osobom współuzależnionym, w tym rodzinom, przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie”,
- „Organizowanie i realizacja profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz imprez propagujących zdrowy styl życia i alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, w tym Dyskotek ph. ”Potrafię bawić się bez używek” w dziedzinie przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom dysfunkcji społecznej przez Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieży przy Stowarzyszeniu K. A. „POWRÓT” w Mikołowie dla młodzieży szkolnej i pozaszkolnej”.
Przewodniczący Samorządu Prezes Stowarzyszenia
Młodzieżowego "POWRÓT"

Wiktor Raducki mgr Tadeusz Rosa

Stowarzyszenie "POWRÓT"