logo
podzialak

PRZEDŚWIĄTECZNE SPOTKANIE WIELKANOCNE | 2016-04-20

PRZEDŚWIĄTECZNE SPOTKANIE WIELKANOCNE

Mikołów, dnia 25.03.2016 r.PRZEDŚWIĄTECZNE SPOTKANIE WIELKANOCNE
W "POWROCIE" w Mikołowie.


W dniu 24 marca w Wielki Czwartek odbyło się, tradycyjnie jak co roku od kilkunastu lat, przedświąteczne spotkanie wielkanocne dorosłej społeczności Klubu Abstynenta "POWRÓT", młodzieży z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego oraz przedstawicieli Mikołowskiej Powiatowej Szkoły Liderów Profilaktyków, z zaproszonymi gośćmi.
Spotkanie będące pewnego rodzaju przedłużeniem organizowanych co roku od 20 lat Ponadregionalnych Mikołowskich Seminariów Trzeźwościowych, prowadził jak zwykle Prezes Stowarzyszenia "POWRÓT", Kierownik Szkoły Liderów Tadeusz Rosa. Fotoreporterem był Mateusz Pluta z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego.
W spotkaniu (ponad 80 uczestników) wśród zaproszonych gości obecni byli m.in.: Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula, Członek Zarządu Powiatu Mikołówskiego - Przewodniczący Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Mikołowski Henryk Zawiszowski, Przewodniczący Rady Powiatu Mikołowskiego Adam Lewandowski (reprezentował również Poseł na Sejm RP Izabelę Kloc), V-ce Przewodniczący Rady Powiatu Mikołowskiego – Przewodniczący Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Mikołowie Sławomir Bijak, Komendant Straży Miejskiej w Mikołowie Bogusław Łuczyk, Z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Mikołowie Jsnusz Grzymała, Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie Anna Musioł, Inspektor ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom Urzędu Miasta Mikołowa, jednocześnie Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołowie Genowefa Jakubowska-Fijałkowska, Pełnomocnik Burmistrza Łazisk Górnych ds. PiRPU Katarzyna Siewier, Członek GKRPA w Wyrach Aleksander Brudny, przedstawiciel Rady Regionalnego Związku Stowarzyszeń Klubów Abstynenckich Województwa Śląskiego Kazimierz Anisienia, Pedagog Szkolny z Gimnazjum Nr 2 w Mikołowie Emilia Mokrzycka. Obecny był Zarząd Stowarzyszenia "POWRÓT" Koordynator i Samorząd Młodzieżowy Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, Kierownictwo i Samorząd Szkolny Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie.
Przedstawiciele środków społecznego przekazu pomimo zaproszeń nie uważali za stosowne uczestniczyć w tym wydarzeniu trzeźwościowym wzmacniającym rodziny, osoby uzależnione i współuzależnione oraz młodzież działającą na rzecz profilaktyki, szczególnie rówieśniczej.
Kolejny raz przyjmujemy do wiadomości, że działaniu na rzecz dobra niekoniecznie są przedmiotem zainteresowania Szanownych Państwa Dziennikarzy.
W nastrój spotkania wprowadziła Kasia Gembara z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, która zaśpiewała refleksyjne pieśni „Golgotę” oraz „Jeszcze się kiedyś rozsmucę”.
Następnie głos zabrał Prezes Stowarzyszenia „POWRÓT”, Lider Powiatowego Ruchu Trzeźwościowego Tadeusz Rosa.
Po przywitaniu uczestników spotkania: dorosłych, młodzież – symbolicznie CAŁYCH RODZIN, zaproszonych gości na co dzień wspierających działania realizowane przez Stowarzyszenie „POWRÓT”, Klub Młodzieżowy oraz Szkołę Liderów, nawiązał do symboliki Świąt Wielkanocnych tj.: zwycięstwa dobra nad złem oraz jajka – symbolu narodzin życia, dla trzeźwiejących uzależnionych – życia bez podpierania się alkoholem oraz narkotykami, bez przemocy, życia godnego i odpowiedzialnego, takiego aby nie krzywdzić siebie i innych, a szczególnie najbliższych, w tym DZIECI. Zauważył, że dla niektórych od wielu lat to pierwsze – TRZEŹWE – Święta Wielkanocne, życzył wytrwałości w postanowieniach, a młodzież, żeby sprawdzili się w działaniach promujących trzeźwość, bez eksperymentowania w używkach psychoaktywnych.
Po wystąpieniu Tadeusza Rosy życzenia składali Wszyscy obecni goście. Rozpoczął Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula. Później było dzielenie się jajkiem.
Po podzieleniu się jajkiem prowadzący poinformował, że w dniu 19 marca br.(kategoria żeńska i męska) odbył się X JUBILEUSZOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO Społeczności Stowarzyszenia „POWRÓT” w Mikołowie, rozgrywanego w kategorii żeńskiej i męskiej O PUCHAR BURMISTRZA MIKOŁOWA (w każdej kategorii). Turniej koordynował Adam Sadowski.

Zwycięzcy:
Kategoria żeńska:
1. Arisa Sołtysiak
2. Maria Żabka
3. Jolanta Sadowska

Kategoria męska:
1. Kazimierz Żabka
2. Adam Sadowski
3. Łukasz Sołtysiak

Dyplomy oraz nagrody rzeczowe wręczali: Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula, Inspektor ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom Urzędu Miasta Mikołowa Genowefa Jakubowska-Fijałkowska, Koordynator X Turnieju Tenisa Stołowego Adam Sadowski, Prezes Stowarzyszenia „POWRÓT” Tadeusz Rosa. Po czym uczestnicy spotkania wzięli udział w skromnym poczęstunku.
Spotkanie upłynęło w miłej, rodzinnej przedświątecznej atmosferze. Trwało od 1600 do 1730.
Spotkanie finansowano ze środków GMINY: MIKOŁÓW. Wparcia udzieliła Cukiernia A.Wiechoczek-Fołda, G.Wiechoczek. Za okazaną pomoc składamy serdeczne podziękowania.
PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU PREZES STOWARZYSZENIA
MŁODZIEŻOWEGO MIKOŁOWSKIEGO „POWRÓT”
POWIATOWEGO KLUBU MŁODZIEŻOWEGO KIEROWNIK SZKOŁY LIDERÓW

Wiktor Raducki mgr Tadeusz

Stowarzyszenie "POWRÓT"