logo
podzialak

LIST OTWARTY ORGANIZATORÓW XX JUBILEUSZOWEGO PONA | 2016-02-16

LIST OTWARTY ORGANIZATORÓW XX JUBILEUSZOWEGO PONADREGIONALNEGO

LIST OTWARTY ORGANIZATORÓW XX JUBILEUSZOWEGO PONADREGIONALNEGO
MIKOŁOWSKIEGO SEMINARIUM TRZEŹWOŚCIOWEGO
do: Sprzedawców alkoholu, Radnych, Księży, Kierowników Wydziału Handlu
i Usług Gmin Powiatu Mikołowskiego oraz Dziennikarzy środków społecznego przekazu.


W imieniu Komitetu Organizacyjnego pragniemy Państwa poinformować, że rozpoczęliśmy prace przygotowawcze mające na celu zorganizowanie XX Jubileuszowego Ponadregionalnego Mikołowskiego Seminarium Trzeźwościowego na temat: „Strategie profilaktyczne ograniczające zjawiska dysfunkcji społecznych wśród młodzieży”.

Przedsięwzięcie organizowane jest pod patronatem:
• Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka,
• Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie Piotra Jabłońskiego,
• Dyrektora Krajowego Centrum ds. AIDS Anny Marzec – Bogusławskiej,
• Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie Krzysztofa Brzózki,
• Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka,
• Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi,
• Metropolity Katowickiego Arcybiskupa Archidiecezji Katowickiej Ks. Wiktora Skworca,
• Śląskiego Kuratora Oświaty Stanisława Fabera,
• Starosty Mikołowskiego Henryka Jaroszka,
• Burmistrz Mikołowa Stanisława Piechuli,
• Przewodniczącego Stowarzyszenia „BEZPIECZNY POWIAT MIKOŁOWSKI” Henryka Zawiszowskiego.

Odbędzie się 21 marca (poniedziałek) 2016 r. dla uczczenia OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA TRZEŹWOŚCI w godz. 830 – 1400 w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie, Rynek 19.

Komitet Honorowy: Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Bożena Borowiec, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Powiatu Mikołowskiego: Łaziska Górne – Aleksander Wyra, Mikołów – Burmistrz Stanisław Piechula (Przewodniczący Komitetu Honorowego), Ornontowice – Wójt Kazimierz Adamczyk, Orzesze – Burmistrz Mirosław Blaski, Wyry – Barbara Prasoł.

ORGANIZATORZY:
• Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie (organizator wiodący),
• Krajowe Centrum ds. AIDS,
• Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii,
• Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
• Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego,
• Starostwo Powiatowe w Mikołowie,
• POWIATOWA MŁODZIEŻOWA SZKOŁA LIDERÓW – Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie,
• Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy w Mikołowie,
• Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gmin Powiatu Mikołowskiego: Łaziska Górne, Mikołów, Ornontowice, Orzesze, Wyry.

CEL: edukacja publiczna (równocześnie młodzieży i dorosłych) dotycząca realizowanych strategii profilaktycznych ograniczających zawiska dysfunkcji społecznych (zachowania ryzykowne i ryzykanckie) wśród młodzieży, scharakteryzowanie krótkich interwencji profilaktycznych, zaakcentowanie 7 dźwigni skutecznej profilaktyki, zapoznanie się ze strategią profilaktyki społecznej realizowanej przez policję.

UCZESTNICY:
około 250 osób. Różne grupy wiekowe i zawodowe, w tym około 120 młodzież ze szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studenci wyższych uczelni. Osoby dorosłe to przedstawiciele władzy publicznej i samorządowej, szczebla krajowego, wojewódzkiego, powiatowego i gmin powiatu mikołowskiego, policjanci, strażnicy miejscy, strażacy straży pożarnej zawodowej i ochotniczej, pedagodzy i psycholodzy szkolni oraz dyrektorzy szkół katecheci, duchowieństwo, terapeuci i konsultanci ośrodków leczenia uzależnień, Koordynatorzy Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, przedstawiciele gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracownicy socjalni z ośrodków pomocy społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, sprzedawcy alkoholu, właściciele sklepów, pubów, restauracji, kierownicy działów ewidencji gospodarczej w urzędach miast i gmin.

Już teraz zapraszamy Sz. P. do udziału w tym przedsięwzięciu z zakresu edukacji publicznej.
Stosowne zaproszenie przekażemy w terminie późniejszym.
Jednocześnie informujemy, że zwróciliśmy się do dyrektorów i pedagogów szkolnych wszystkich szkół z terenu Powiatu Mikołowskiego, aby w Dniu SEMINARIUM na terenie szkół w ramach solidaryzowania się z naszą ideą, odbyły się APELE TRZEŹWOŚCIOWE oraz organizowane były stosowne konkursy plastyczne, literackie itp.
Ufamy, że w tę działalność włączą się młodzi liderzy – animatorzy zdrowego stylu życia, absolwenci i słuchacze POWIATOWEJ MŁODZIEŻOWEJ SZKOŁY LIDERÓW, a także społeczność Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego.

Szanowni Państwo!

Przedstawiając powyższe zwracamy się jak co roku do Państwa z apelem o wsparcie naszego przedsięwzięcia i podjęcie działań mających na celu niesprzedawanie alkoholu w dniu SEMINARIUM na terenie gmin Powiatu Mikołowskiego.
Prowadzone ostatnio przez nas badania dotyczące dostępności alkoholu niepełnoletnim są w dalszym ciągu wymowne.
Na pytanie:
Czy na terenie Twojej miejscowości osoba nieletnia może kupić alkohol, odpowiedzi:
a) tak, bez problemów – 41 % 66 %
b) tak, ale jest to utrudnione – 25 %
c) nie, nie ma takiej możliwości – 10 %
d) nic nie wiem na ten temat – 24 %
Na pytanie:
Czy kiedykolwiek próbowałeś/próbowałaś pić alkohol, odpowiedzi:
tak – 86 %
Badaniami objęci byli słuchacze Sesji Wiosennej ubiegłorocznej edycji Powiatowej Szkoły Młodych Liderów Profilaktyki (XVI EDYCJA, średnia wieku 16 lat).
Ponownie agresywnie daje o sobie znać zjawisko „dopalaczy”, było to szczególnie zauważalne w lecie ubiegłego roku, śmiertelne żniwo zbiera również używanie „MEFKI” (mefedronu – pochodnej amfetaminy). Zmobilizujy się wszyscy do intensywniejszego przeciwdziałania.
Społeczność lokalną prosimy o zrozumienie naszej intencji i solidaryzowanie się z tym pomysłem. Pragniemy, aby ten dzień był okazją do zamanifestowania trzeźwości, rozumianej jako dobro moralne naszych wszystkich rodzin.
Głęboko wierzymy, że nasza prośba spotka się z Państwa aprobatą, za co już teraz w imieniu uczestników SEMINARIUM, a szczególnie młodzieży, rodzin oraz organizatorów składamy serdeczne podziękowania.
Przedstawicieli środków społecznego przekazu (prasa, radio, telewizja) oraz księży, katechetów, nauczycieli i WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI prosimy o pomoc w rozpropagowaniu naszego pomysłu. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia i polubienia www.facebook.com/klubmpkm.
Korzystając z okazji informujemy, że w dniu 19 marca (sobota) br. o godz. 1600 w Starym Kościele p.w. Matki Bożej Śnieżnej w Mikołowie odprawiona zostanie Msza Święta w intencji Seminarium oraz jego uczestników i organizatorów, która praktycznie rozpocznie XX Seminarium. Zapraszamy do udziału.Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prezes Stowarzyszenia „POWRÓT”
Kierownik Szkoły Liderów

mgr Tadeusz Rosa

Stowarzyszenie "POWRÓT"