logo
podzialak

Terminy szkoleń | 2016-02-15

Poniżej podajemy terminy szkoleń na temat: „PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROBLEMATYKI OGRANICZENIA DOSTĘPNOŚCI ALKOHOLU DLA MŁODZIEŻY”.

__________________________________________________________________________________

Mikołów, dnia 02.02.2016 r.KOMUNIKAT

Poniżej podajemy terminy szkoleń na temat:
„PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROBLEMATYKI OGRANICZENIA DOSTĘPNOŚCI ALKOHOLU DLA MŁODZIEŻY”.
Podczas szkoleń poruszana będzie również problematyka przeciwdziałania narkomanii, w tym dopalaczom.
Realizator szkolenia: instruktor do spraw pracy ze sprzedawcami napojów alkoholowych, Konsultant ds. profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnień.
Miejsce: Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie,
ul. Konstytucji 3 Maja 38 (obok basenu), telefon 32/22 66 550
Termin realizacji ROK 2016: CZWARTKI jak niżej:
luty: 25
marzec: 17
kwiecień: 21
maj: 19
czerwiec: 16
sierpień: 26
wrzesień: 15
październik: 27
listopad: 18
grudzień: 8, 15
Początek godz. 1430
Do udziału w szkoleniu zapraszamy właścicieli sklepów, restauracji, pubów, barów oraz sprzedawców napojów alkoholowych. Wydajemy zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.
Prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu szkolenia.
Telefon: 32/226 65 50.
Organizatorzy: Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie.
Szkolenia prowadzone przez n/Stowarzyszenie od kilkunastu lat, wpisują się w realizowaną przez Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy przy „POWROCIE” Mikołowską Powiatową Kampanię Społeczną „Ograniczanie dostępności alkoholu, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych osobom niepełnoletnim” (kolejne odsłony), a w konsekwencji działania profilaktyczne adresowane do dorosłych i młodzieży.
Prowadzone ostatnio przez nas badania są wymowne.
Na pytanie:
Czy na terenie Twojej miejscowości osoba nieletnia może kupić alkohol, odpowiedzi:
a) tak, bez problemów – 41 % 66 %
b) tak, ale jest to utrudnione – 25 %
c) nie, nie ma takiej możliwości – 10 %
d) nic nie wiem na ten temat – 24 %
Na pytanie:
Czy kiedykolwiek próbowałeś/próbowałaś pić alkohol, odpowiedzi:
tak – 86 %
Badaniami objęci byli słuchacze Sesji Wiosennej ubiegłorocznej edycji Powiatowej Szkoły Młodych Liderów Profilaktyki (XVI EDYCJA, średnia wieku 16 lat).
Do członków GKRPA zwracam się z uprzejmą prośbą o tradycyjne wparcie tych działań, dziennikarzy lokalnych środków społecznego przekazu proszę o rzetelną informację, pomimo że nie są to działania mocno medialne, ale trudna, mozolna, organiczna praca nakierowana na ochronę młodzieży, wymagająca wielu sprzymierzeńców.
Ponownie agresywnie daje o sobie znać zjawisko „dopalaczy”, było to szczególnie zauważalne w lecie ubiegłego roku, śmiertelne żniwo zbiera również używanie „MEFKI” (mefedronu – pochodnej amfetaminy). Zmobilizujemy się wszyscy do intensywniejszego przeciwdziałania.
Korzystając z okazji informuję, że trwają przygotowania do zorganizowania w dniu 21 marca br. (Ogólnopolski Dzień Trzeźwości obchodzony w ruchu abstynenckim w Poniedziałek Wielkiego Tygodnia) Ponadregionalnego Mikołowskiego Seminarium Trzeźwościowego, na temat: „Strategie profilaktyczne ograniczające zjawiska dysfunkcji społecznych wśród młodzieży”.
Cel zadania:
Edukacja publiczna (równocześnie młodzieży i dorosłych) dotycząca realizowanych strategii profilaktycznych ograniczających zjawiska dysfunkcji społecznych (zachowania ryzykowne i ryzykanckie) wśród młodzieży, scharakteryzowanie krótkich interwencji profilaktycznych, zaakcentowanie 7 dźwigni skutecznej profilaktyki, zapoznanie się ze strategią profilaktyki społecznej realizowanej przez policję.
Uczestnicy:
Około 250 osób. Różne grupy wiekowe i zawodowe, w tym około 120 młodzież ze szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studenci wyższych uczelni.
Osoby dorosłe to przedstawiciele władzy publicznej i samorządowej, szczebla krajowego, wojewódzkiego, powiatowego i gmin powiatu mikołowskiego, policjanci, strażnicy miejscy, straży pożarnej zawodowej i ochotniczej, pedagodzy i psycholodzy szkolni oraz dyrektorzy szkół katecheci, duchowieństwo, terapeuci i konsultanci ośrodków leczenia uzależnień, przedstawiciele gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracownicy socjalni z ośrodków pomocy społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, sprzedawcy alkoholu, właściciele sklepów, pubów, kierownicy działów ewidencji gospodarczej w urzędach miast i gmin.Prezes Stowarzyszenia
Kierownik Szkoły Młodych
Liderów Profilaktyków

mgr Tadeusz Rosa

Stowarzyszenie "POWRÓT"