logo
podzialak

Historia

Klub nasz powstał w czerwcu 1986r. z inicjatywy ówczesnego pracownika Poradni Profilaktyki i Lecznictwa Odwykowego w Mikołowie mgr Zygmunta Furgoła (do dzisiaj naszego psychologa klubowego) oraz grupy zapaleńców uzależnionych od alkoholu , pragnących pomóc sobie , swoim rodzinom , a jednocześnie pokazać innym, że odbicie się od dna jest możliwe.

Ta inicjatywa spotkała się z życzliwością i pełną aprobatą ówczesnego dyrektora mikołowskiego ZOZ-u, dr Bolesława Kinasza, osoby o dużym doświadczeniu w dziedzinie leczenia uzależnień od alkoholu.

Stowarzyszenie "POWRÓT"