logo
podzialak

O nas

Dewiza: POMAGAJĄC INNYM POMAGASZ SOBIE

KALENDARZ ZADAŃ
realizowanych lub współrealizowanych
przez STOWARZYSZENIE „POWRÓT”

Historycznie najstarsza forma działalności Alternatywna forma terapii problemów alkoholowych – grupa wsparcia Psychoedukacja indywidualna i grupowa dotycząca istoty zespołu uzależnienia od alkoholu (bogata biblioteka klubowa)‏ Uczenie kultury życia bez używek dla całej rodziny

Formy pracy:
  • cotygodniowe spotkania uzależnionych i rodzin
  • spotkanie opłatkowe
  • spotkanie wielkanocne
  • Mikołaj dla dzieci
  • pielgrzymka trzeźwościowa do Lichenia

Przy Klubie działa Międzyzakładowy Punkt Konsultacyjny: pomoc przy wdrażaniu programów Promocji zdrowia w zakładzie pracy, szkolenie podmiotów gospodarczych – Prawne i psychologiczne aspekty obrotu napojami alkoholowymi

Klub współpracuje z grupami samopomocowymi AL.-ATEEN i AL.-ANON, z Poradnią Profilaktyki Leczenia Problemów Alkoholowych w Mikołowie oraz Gminnymi Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Powiatu Mikołowskiego.

Stowarzyszenie "POWRÓT"